Techniekacademie 2016

Woensdagnamiddag 02, 09, 16 en 23 maart


Meer info

Klantendiensten

Iedere woensdag en vrijdag


Meer info


Zo, daar ben je dan!
Welkom op onze site, welkom op onze school.

GO! technisch atheneum Campus Plinius biedt beroeps- en technisch secundair onderwijs aan. Het is een school vol leven en initiatieven. De positieve schoolsfeer versterkt bij de leerlingen hun ‘geloof in eigen kunnen’. En dat is belangrijk.

Studieaanbod

Campus Plinius biedt een brede waaier aan opleidingen in beroeps en technisch secundair onderwijs (BSO en TSO).

Onze school

Campus Plinius staat voor een persoonlijke, sociale en arbeidsgerichte ontwikkeling van onze leerlingen.

Projecten

Campus Plinius betrekt de leerlingen bij allerlei activiteiten en projecten... Wij zijn een school waar leerkrachten en leerlingen een team vormen.

Onze troeven

Goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding

Campus Plinius hecht veel belang aan een goede leerlingenbegeleiding.
Met studieproblemen kunnen de leerlingen altijd bij iemand terecht. De leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar welk kind extra aandacht of leerhulp nodig heeft. Bovendien organiseren we al van in het begin van het schooljaar een uitstap met de eerstejaars en een onthaaldag voor de ouders. De klastitularis leert zo de leerlingen (en hun ouders) beter kennen en dit versterkt de vertrouwensband. Dit is belangrijk. Een hoge betrokkenheid bij de leerlingen zorgt ons inziens voor betere leerresultaten. We overleggen ook met de ouders. Kleine en grote zorgen, we nemen ze allemaal serieus. En we spelen kort op de bal. Dankzij ons alert en hecht leerkrachtenteam slagen we hierin.

LEES MEER...

Een positieve schoolsfeer

Onze leerlingen zijn geen nummer in de rij. Ze hebben inspraak via de leerlingenraad en de schoolkrant, ze worden betrokken bij allerlei activiteiten en projecten… Wij zijn een school waar leerkrachten en leerlingen een team vormen. Bij de leerlingen ‘het geloof in eigen kunnen’ versterken, dat vinden wij belangrijk. Wij willen immers leerlingen afleveren die klaar zijn voor hun toekomst. Leerlingen die kunnen samenwerken, die zelfbewust en ondernemingsgezind zijn, die zaken durven aan te pakken. Ook beleefde omgangsvormen, hulpvaardigheid en begrip hebben voor elkaar horen hierbij. Immers, goede afspraken maken goede vrienden.

LEES MEER...

© All rights reserved. Website by Campus Plinius